Elmborgs tandvård i Oskarshamn blir Tanden i Centrum.

Lars Elmborg är ej längre kvar hos oss, därför kommer Elmborgs Tandvård i Oskarshamn succesivt att byta namn till Tanden i centrum.